HistoriePionererne


Regnbuens historie starter i begyndelsen af firserne, da en gruppe mennesker i Fredericia begyndte at arbejde for at oprette et bofællesskab.

Ideen var at skabe en boligform som på en lang række områder var et alternativ til de traditionelle. Nøgleordene i det værdi-grundlag som gruppen formulerede var:

social kontakt, kreativitet, ansvarlighed og økologi.


På et tidspunkt delte gruppen sig i to på grund af uenighed om, hvilken ejerform man skulle vælge. Den ene gruppe ønskede andelsboliger og blev siden til Solfang, som er nabo til Regnbuen, og den anden gruppe som ønskede lejeboliger blev til Regnbuen.


De to grupper valgte samme arkitekt, nemlig Niels Madsen som tidligere havde bygget lignende projekter i Randers.

Opgaven bestod i at bygge 20 boliger der så ens ud, men havde forskellig størrelse. Boligerne skulle ligge ud til en glasoverdækket gade for enden af hvilken, der skulle ligge et fælleshus.


Gruppen, der blev til Regnbuen, etablerede et samarbejde med LAB (nu Boligkontoret Fredericia), som stadig er det almennyttige boligselskab, der administrerer husleje mv.Læs mere om fællesskabet og stedet.